Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar

Mobbning och ungas ohälsa är ämnen som har tagit ganska mycket utrymme i den utbildning-politiska sfären, dock utan några som helst förändringar inom skolsystemet. Varje individ är unik när det gäller klädsel, tro, utseende, religion, sexuell läggning, mfl. Acceptans är en av de viktigaste egenskaper som bör finnas i ett sammanhållet samhälle. För att stärka roten till acceptens behöver vi börja från början, dvs skolan. Den svenska lagen garanterar alla unga en utbildningsmöjlighet, men frågan är om lagen sätter lika mycket vikt på utbildningsmiljön.

De officiella siffrorna visar att ungefär 60 000 ungdomar har blivit mobbade. Detta har ett stort betydelse på barnens psykiska hälsa. Åtskilliga källor visar att ohälsan växer bland både tjejer och killar. Antal slutna vård har ökat med 30% sedan 2005. Antal självmord bland unga har sedan 90-talet fördubblats. Självklart beror inte alla enskilda fall på mobbning, men det finns studier som visar att mobbning är en av de betydande orsakerna till självmord samt självmordsförsök. Somliga kan tycka att man inte ska göra en stor sak av små skämt som pågår mellan ungdomar, men dessa sk ”små skämt” i en systematisk form kan ha enorma konsekvenser för ungdomen.

Det är framför allt huvudmannen som är ansvarig för att sköta denna fråga. Även rektorer har ganska stora befogenheter för att ta tag i problematiken.

Jag som en gång i tiden var läxhjälpare försökte ta tag i mobbningsfrågor bland elever så fort som möjligt, eftersom jag kände igen känslan av att bli mobbad. Den som mobbas vet inte riktigt vem hen ska vända sig till. Skolor agerar på helt olika sätt i mobbningssituationer. En del skolor lyckas med att lösa utmaningen, medan andra misslyckas. Skolan kan välja mellan att kontakta mobbaren föräldrar, ta ett samtal med elever eller inte göra någonting alls. Det är redan svårt och obehagligt för ungdomen att säga till en vuxen att hen blir mobbad, men systemet gör det ännu svårare och obehagligare. Vi måste ha en gemensam nationell politik mot mobbning. Det finns ett evidensbaserat anti-mobbningsprogram som kallas för Olweusprogrammet och som har tillämpats i en del amerikanska, norska och tyska skolor, men också i en del svenska kommuner. Det går ut på att förebygga och reducera mobbning i skolor via en långsiktig plan. Resultatet visar att mobbning och diskrimineringen har minskats med 30-50% och detta tack vare Olweusprogrammet.

Svenska partier måste ta ungas psykiska ohälsa på större allvar och garantera en god utbildningsmiljö för ungdomar. De måste sätta tydligare krav på huvudmännen och göra sitt bästa för att alla unga elever ska bli sedda och inte låta en del hamna mellan stolarna. Dagens ungdomar är trots allt Sveriges framtid.

Aras Amin, liberal debattör, masterstudent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, f.d. läxhjälpare.

Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar

Håller du med debattören?

Tack för din röst!

Kommentarer

Kommentarer