Situationen för drabbade av brott i nära relationer har inte varit så allvarligt på 30 år. Hur kan det komma sig att mäns våld mot kvinnor tillåts fortsätta? Handlar det om enstaka individuella misstag eller är det snarare ett inbyggt systemfel?

Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige, skriver i en debatt i SVD: ”De senaste decenniernas satsningar på frågor som rör brott i nära relationer har, hur märkligt det än låter i detta sammanhang, givit oss goda förutsättningar att utreda brotten och säkerställa att de som utsätts får adekvat hjälp, stöd och skydd. Exempel på detta är justerad eller ny lagstiftning i form av till exempel kvinnofridskränkning, kontaktförbud och olaga förföljelse. Kunskapen har även den förbättrats tack vare ny forskning och återkommande utbildningssatsningar, bland annat när det gäller upprepad utsatthet för brott.”

Nina Rung, kriminolog och en av grundaren till Huskurage, skriver i ett inlägg på Instagram: ”Mäns våld mot kvinnor är klassat som ett folkhälsoproblem och en epidemi av WHO och Världsbanken därför att det drabbar så många och slår obönhörligt i alla typer av samhället. Hur mycket vi än försöker gräva i de misstänkta männens bakgrund för att hitta svaren så kan vi konstatera att det absolut främst är en manlig syssla att mörda. Och hos de män som mördar så finns ofta psykisk ohälsa och vissa andra likheter. Ofta har de svårt med sociala kontakter, att bli kritiserade, impulsiva och har empatistörning.”

Har då den nya lagstiftningen och kunskapen som har förbättrats givit något resultat? Nej, män fortsätter att mörda kvinnor de har en relation med. Som Nina Rung skriver, detta är ett stort folkhälsoproblem.

Ca 17 kvinnor mördas varje år i Sverige av våld i nära relation. Det är 17 kvinnor för mycket. Varför händer då detta? Jo för att det finns stora brister i det svenska samhället, stora brister i samarbetet mellan socialtjänsten, polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Vår förening Hand i hand för kvinnofrid anser att vi nu måste förändra samhällets hantering av våld mot kvinnor.

Sommaren 2016 mördades Lotta Rudholm 41 år brutalt, hon blev torterad till döds. Gärningsmannen dömdes i tingsrätten till livstids fängelse men hovrätten valde att ändra domen till ett tidsbestämt straff på18 års fängelse.

Vad var det då som gick fel i Lottas fall? Det var flera olika faktorer som gick fel just i hennes fall. Dels var det åklagarmyndighetens arbete eftersom gärningsmannen var villkorligt frigiven efter ett annat tidigare brott. Vi anser att åtalet inte skulle ha lagts ner även om Lotta valde att dra tillbaka sin anmälan, det skall inte kunna hända.

En annan brist var också socialtjänstens möjlighet att informera henne för att hon skulle få ett adekvat skydd. De informerade till exempel inte henne om att det fanns skyddade boenden där hon hade fått kunna ta med sin hund.

Sedan var det även polismyndighetens arbete. Främst handlar det om skyddet och bemötandet. Lotta blev inte kontaktad av polismyndigheten på flera dagar utan lämnades ensam utan skydd i flera dygn.

Vår förening Hand i hand för kvinnofrid har ett samarbete med Socionomer utan gränser. Socionomen Marie Hallenius Henrysson är initiativtagare och har bildat en expertgrupp som håller på att arbeta fram en ny lag, Lex Lotta, som förhindrar att kvinnor mördas i nära relationer. Denna expertgrupp som bildades i November 2016 består bland annat av Madeleine Leijonhufvud-professor i straffrätt, Tomas Wetterberg-samhällsvetare och jämställdhetsarbetare med inriktning på maskulinitetsfrågor, har arbetat på Regeringskansliet och inom Länsstyrelsen, Johanna Björkman-doktorand i processrätt vid Stockholms universitet och tidigare kammaråklagare, Henrik Belfrage-professor i kriminologi.

Vad är det då som behövs? Det behövs mycket till. Det vi kan konstatera är att samhället inte hanterar denna fråga på ett tillfredsställande sätt och det ser vi genom att det dör 17 kvinnor i Sverige varje år. Det som behövs är en ordentlig översyn över hur samhället ser ut idag, en analys över vilka brott som har begåtts – hur förfarandet har gått till i dessa fall där kvinnorna har blivit dödade i nära relation. Det som måste till är en ny lagstiftning som skall sträcka sig över åklagarens arbete, socialtjänstens arbete och polismyndighetens arbete. Vi behöver Lex Lotta för att inte fler kvinnor skall behöva dö.

 

Jenny Eriksson

Ordförande Hand i hand för kvinnofrid

VI BEHÖVER EN NY LAGSTIFTNING – VI BEHÖVER LEX LOTTA

Håller du med Debattören?

Tack för din röst!

Kommentarer

Kommentarer