Mobbing debatt

Ingen skall behöva betala för att ha blivit mobbad!
Men tyvärr är så fallet nu i Järfälla, Stockholm. En 11 årig elev på Fjällenskolan i Järfälla Stockholm tvingas nu att betala kommunen för att ha blivit mobbad på kommunens skola.

Fjällenskolan är den skolan som jag själv gick i och blev mobbad extremt fysiskt och psykiskt i, för ca 30 år sedan.
Jag blev också mobbad alla 6 åren i grannskolan (Sandviksskolan) som jag gick i från årskurs 1-6.
Det var då, 30 år sedan som Fjällenskolan såg till att jag tvingades sluta skolan efter halva 9:an.
Då var det skönt att slippa allt som hände på skolan men i efterhand har man känt att det var ett sätt för den skolan att slippa ta ansvar för det som hände genom att ta bort problemet (mig). Men nu 30 år senare så har de problem igen med en elev som blivit mobbad.

Jag vet inte hur det har sett ut under dessa ca 30 år som gått mellan de olika mobbnings fallen.
Men då de kan göra som de har gjort nu och efter det jag har läst hur det har beskrivt sitt tillväga gångsätt i media och läst om deras arbete mot mobbning som inte har skötts på rätt sätt.
Så tror jag ganska så säkert att de har haft problem med mobbning under alla 30 år som har gått fram till idag.

Elevens föräldrar stämde Järfälla kommun.
TROTS att Kommunen hade fått flera nedslag från skolverket då skolverketi utfört kontroller på skolan i och med att detta fall uppmärksammats, där en elev blivit mobbad i 5 år, så ger tingsrätten skolan rätt.
Så nu måste den mobbade 11 åriga eleven och hens föräldrar betala kommunens rättegångskostnader.
Kommunen ville ha 800 000 kr, tingsrätten bedömmer kostnaderna till 558 241 kr.

Det är Järfälla kommun som äger och som är huvudman för Fjällenskolan och det är skolan som inte klarat av samt inte har tagit sitt fulla ansvar till att få stopp och få bort mobbningen under hela 5 år.

5 år är en VÄLDIGT lång tid att bli mobbad.
Under så lång tid skall idag 2018 en skola och kommun kunna få stopp på mobbningen som sker på en och samma elev.
Föräldrarna har under ALLA 5 åren manat på och försökt tvinga skolan att vidta åtgärder så att deras barn skall kunna gå i skolan utan att behöva bli mobbad och utfryst.
Efter 5 år gav föräldrarna upp och stämde Järfälla kommun förra året Och för drygt en vecka sedan kom domen som ger kommunen rätt.

Järfälla kommun har fått rätten på sin sida TROTS att skolinspektionen har förelagt om flera brister i skolans arbete mot kränkande behandling och detta så sent som i höstas!
Kommunen nekar till att kränkning och mobbning skett på skolan.
Detta trots att det finns bevis på att kränkningar och mobbning skett.
Samt att kommunen, skolan eller skolpersonalen har inte tagit sitt lagliga ansvar för att få bort mobbningen och kränkningarna.
Kommunens ansvarige på barn- och ungdomsförvaltningen, vill inte recensera domen.

Så nu måste den 11 åriga eleven starta sitt liv med att bli mobbad och kränkt samt att betala kommunen en haöv miljon kronor för att han blivit mobbad och kränkt.

Detta ger mig minnen från min tid på den här skolan, då jag efter drygt 8 års mobbning SJÄLV gjorde revolt på Fjällenskolan, först då tog skolan tag i mobbningen som varat under hela skoltiden.

”det enda jag ville ha var ett förlåt”
Så sa hen till sina föräldrar efter att hen fått reda på att hen förlprat i tingsrätten mot kommunen.

EXTREMT VIDRIGT DÅLIGT GJORT av Järfälla kommun och tingsrätten!

Varför kan inte en kommun, lärare och skolpersonal NÅN gång ta sitt lagliga ansvar???

 

Mathias Lundvik. Jag är 44 år och är fd mobbad elev under alla grundskole åren på denna skola och på grannskolan, Sandviksskolan. Jag bloggar bla om mobbning på min blogg.

11 ÅRIG ELEV MÅSTE BETALA FÖR ATT HA BLIVIT MOBBAD

Håller du med debattören?

Tack för din röst!

Kommentarer

Kommentarer