Om Debattcentrum

Debattcentrum är en hemsida som publicerar debattartiklar utan censur. Vi på redaktionen ställer oss inte på någon sida av debatterna som uppstår utan publicerar dem endast. Debattcentrum står inte heller bakom kommentarerna som publiceras på varje artikel. Det gör Facebook-användarna. Detsamma gäller anslagstavlan.

Det vi på debattcentrum strävar efter är att väcka debatter inom ämnen som våra användare anser vara viktiga, vare sig det är kontroversiella ämnen som media gärna blundar för eller inte. Samt vill vi att vem som helst ska ha rätten att uttrycka sina åsikter och ha möjlighet att dela med sig av dem och väcka reaktioner hos andra.

Debattcentrum tar ej rättigheterna till texten av debattörerna när den publiceras på vår sida, utan vi ser det som en självklarhet att skribenterna själva ska ha möjlighet till att publicera den någon annanstans om denne vill. Vi försöker endast leverera oberoende artiklar så gott vi kan. Dock endast till den grad att den inte bryter mot någon svensk lag och ligger inom ramarna för vad som är rimligt. Har inte din artikel publicerats finns det ett god anledning till varför.

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på redaktionen. Upplever du en artikel stötande eller på något annat vis olämplig, tveka inte på att kontakta oss.

Hoppas ni uppskattar vårt arbete.

Email för kontakt: info@debattcentrum.se