Narkotikapolitik fentanyl debatt

Vi har ett flertal dagstidningar under förra veckan läst om den ökning av fentanyl- relaterade dödsfall som skett de senaste åren, så till den grad att de nu överstiger dödstalet i trafiken. DN skrev om ett rättsfall där några sålde drogen via nätet, Aftonbladet om hur en person med problematiskt bruk gick från opiater till fentanylanaloger på grund av att opiater är svåra att få tag på. Metro har också haft artiklar om bruket av fentanyler på senare tid i sin pappersutgåva.

Utvecklingen vad gäller narkotikabruket är oroväckande anser vi i Piratpartiet, inte enbart vad gäller opiater utan även andra syntetiska varianter av narkotikaklassade substanser – så som Spice – där narkotikaklassningen inte hinner med. Det är en ständig katt-och-råtta-lek som pågår mellan de som tillverkar drogerna och de som klassar dem – när ett ämne blir narkotikaklassat så ändras genast molekylen en aning för att åter undgå klassningen. De som kommer i kläm är brukarna då det gör att allt mindre beprövade ämnen når marknaden, med allt större risk för allvarliga biverkningar och överdos.

I DN beskriver de hur de som distribuerar drogerna inte bryr sig om sina kunder: ”[..] mängden av den dödliga substansen i varje ”dusch” kan variera och att sprayflaskornas funktion kan påverka doseringen” och vidare skriver de att ”De varnade inte heller för substansernas farlighet och de gav inga anvisningar om hur substanserna bör intas för att minska risken för överdosering.”

Vi kunde även läsa i Robert Sanderös berättelse hur hans problematiska bruk av opiater övergick till fentanyl när han inte kunde få tag på de droger som han brukade använda, och hur han var nära att dö genom att göra så. Den anledning som han anger var att fentanyl var enklare att få tag på, och när man mår dåligt av abstinensen så är villigheten att pröva något som får en att må bättre väldigt hög.

Ovanstående problem beror primärt på den narkotikapolitik som vi idag har i Sverige. Den skadar mycket mer än vad den hjälper. Resonemanget är att om vi gör det svårt och dyrt för de som brukar droger så kommer de att sluta, förr eller senare. Sanderös berättelse vittnar om att så inte är fallet. Drogbruket i Sverige har aldrig varit noll och kommer aldrig att bli. Piratpartiets ståndpunkt är att vi behöver främja en medmänsklig syn på brukarna i stället för att försöka straffa dem bort från ett problematiskt bruk. Ett problematiskt bruk har ofta långt djupare bakomliggande faktorer än vad straff rår på, så lösningen ligger inte i att behandla symptomet, utan hjälpa människor med själva orsaken till det problematiska bruket.

Därför vill Piratpartiet reglera narkotikamarknaden, se till att det finns tydliga beskrivningar av narkotikan, dosering samt effekter och risker. Vi vill också se en marknad där kvaliteten testas och regleras, så att brukare inte riskerar att få droger som även innehåller annat som kan ge allvarliga konsekvenser. Vi vill även se till att utbilda människor om narkotika, deras effekter och risker utifrån den vetenskap som finns på området. Framför allt så vill vi se till att oseriösa aktörer inte får utrymme på marknaden, detta genom att kunna ställa krav på deras affärsverksamhet, något som vi inte kan göra med dagens narkotikapolitik.

Tillgång innebär inte per automatik att man ”testar droger”, men avsaknad av just den drog man är beroende av gör att man försöker hitta alternativ. Därmed ökar även risken att man är ovan vid att hantera den nya drogen, med en möjlig överdos som följd.

Vi vill införa en narkotikapolitik som strävar efter att rädda liv – inte vara beredd att döda människor för att få rätt i att till slut så slutar alla.

Magnus Andersson
Partiledare, Piratpartiet

Dogmatisk politik dödar människor

Håller du med debattören?

Tack för din röst!

Kommentarer

Kommentarer